گلسا، تحسین هنرمندان را برانگیخت!

مجموعه گلسا افتخار میزبانی از هنرمندان محبوب و مردمی از جمله سرکار خانم کتایون ریاحی و جناب آقای مهدی هاشمی را در بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۵ داشت.
همچنین این مجموعه افتخار حضور هنرمندان دیگری همچون سرکار خانم حدیث میرامینی به همراه تیم کارگردانی و به سرپرستی جناب آقای سعید سلطانی را داشته است.
بازدید هنرمندان از برج های مسکونی گلسا، در حالی انجام شد که این پروژه در روزهای پایانی اسفند ماه ۹۵ و همزمان با استقبال از نوروز و بهار ۱۳۹۶، گام های نهایی را برای افتتاح و بهره برداری طی می کند.