واگذاری واحدهای مسکونی در موعد مقرر

بنابر اعلام پیشین و در فصل بهار و با آغاز خرداد ماه، واگذاری واحدهای مسکونی _تجاری گلسا آغاز شد.
مدیر تیم فروش در این باره گفت واحدها بنا به قولی که پیشتر به مشتریان داده شده بود، با آغاز ماه سوم فصل بهار، به متقاضیان تحویل داده شد.
این پروژه هم اکنون در فاز تحویل واحدها ها قرار دارد و تاکنون بیش از 70 خانوار را در خود اسکان داده است.
شایان ذکر است تمامی امکانات رفاهی از جمله سیستم تهویه، آسانسور و… در اختیار ساکنین قرار گرفته است.