شرایط جدید فروش و اجاره به شرط تملیک برج های مسکونی گلسا اعلام شد

مدیر فروش پروژه با اعلام فروش ویژه عیدانه مجتمع، به تشریح شرایط آن پرداخت.
وی در ادامه ی توضیحات خود، فروش ویژه عیدانه را شامل 2 طرح اعلام کرد.
طرح اول شامل شرایط فروش ویژه بوده و پلن دوم، شرایط اجاره به شرط تملیک را در بر می گیرد.
علیرضا زمزم گفت، پلن فروش ویژه شامل پرداخت 50درصد هزینه هر واحد در زمان ثبت نام، 35 درصد به صورت اقساط، 5 درصد در زمان تحویل پروژه و  10 درصد در زمان سند خواهد بود.
همچنین پلن اجاره به شرط تملیک نیز شامل پرداخت 30 درصد هزینه مجموع واحد در زمان ثبت نام می باشد.
با این تفاوت که مابقی مبلغ به صورت اقساط حداکثر 60 ماهه، با کارمزد 22 درصد، از صاحبان املاک دریافت خواهد شد.
فروش ویژه عیدانه گلسا از 25 اسفند 95 آغاز شده و تا 25 فروردین ماه 96 ادامه خواهد داشت