افتتاح خانه بازی کودکان در برج های مسکونی گلسا

با هدف افزایش سطح رفاه و آسایش ساکنین برج های مسکونی گلسا “خانه بازی کودکان” از ابتدای بهمن ماه 96 در ضلع جنوبی برج شمالی مجموعه راه اندازی شد.

این مجموعه از ساعت 7:30 تا 17 پذیرای کودکان 12-3 سال ساکنین محترم برج است.

شایان ذکر است کودکان این مجموعه، آموزش ها و مهارت های لازم را در حین انجام بازی های سرگرم کننده دریافت می کنند؛ قواعد و اصول آموزشی مجموعه بر اساس جدیدترین متدهای آموزشی روز دنیاست.

برای اطلاعات و آشنایی بیشتر با مجموعه می توانید در ساعات اعلام شده به “خانه بازی کودکان” مراجعه نمائید.