نقـــشـــه واحـــدها

واحدهای مجتمع مسکونی تجاری گلسا دارای 11 تیپ و مساحت مختلف از 62 متری یکخوابه تا 136 متری سه خوابه در تمامی طبقات است.

دارای تراس، انباری و پارکینگ اختصاصی

گفتنی است تمامی ابعاد، مساحت ها و موقعیت ها حدودی بوده و ملاک محاسبه نهایی صورتمجلس تفکیکی خواهد بود.

دربــاره گلســا
گالـری تصـاویر
شـرایط فـروش

موقعیت قرارگیری واحدها در طبقات 1 تا 7

موقعیت قرارگیری واحدها در طبقات 8 و 9

تیپ واحـــدها