درباره سازنده

مهندس حمید جابر انصاری، سازنده و سرمایه گذار صاحب سبک پروژه های خاص و انبوه با بیش از سه دهه تجربه و پیشینه کاری موفق است که در حال حاضر ساخت برج های مسکونی تجاری گلسا در ۷ تیر تهران را آغاز کرده است.

التزام به اصول و قوانین جاری در طراحی اصیل و مدرن ساختمان سازی، نظم و قانونمندی در کلیه مراحل اجرا، رضایتمندی مشتری، رعایت اصول قراردادی، اجرای کار با استفاده از بهترین مصالح از اصول اولیه اجرای این پروژه است.

sign

مهندس حمید جابر انصاری
مهندس حمید جابر انصاری
سازنده و سرمایه گذار پروژه
مـصـاحـبــه

اعضای تیم

عـلیـرضـا زمـــزم
عـلیـرضـا زمـــزم
مدیر فروش
مـصـاحـبــه
نیـــما قبــاچــی
نیـــما قبــاچــی
رئیس کارگاه
مـصـاحـبــه
امیرحسین امیـنی
امیرحسین امیـنی
مدیر پروژه
مـصـاحـبــه
همدلی، تلاش و هنر مهندسی ایرانی برای خلق یک مجموعه فاخر دیگر...
همدلی، تلاش و هنر مهندسی ایرانی برای خلق یک مجموعه فاخر دیگر...

سایر پروژه های تیم

همکاران ما در پروژه گلسا