نقـــشـــه واحـــدها

واحدهای مجتمع مسکونی تجاری گلسا دارای ۱۱ تیپ و مساحت مختلف از ۶۲ متری یکخوابه تا ۱۳۶ متری سه خوابه در تمامی طبقات است.

دارای تراس، انباری و پارکینگ اختصاصی

گفتنی است تمامی ابعاد، مساحت ها و موقعیت ها حدودی بوده و ملاک محاسبه نهایی صورتمجلس تفکیکی خواهد بود.

دربــاره گلســا
گالـری تصـاویر
شـرایط فـروش

موقعیت قرارگیری واحدها در طبقات ۱ تا ۷

موقعیت قرارگیری واحدها در طبقات ۸ و ۹

تیپ واحـــدها