«گلسا»، استوار بر ۶۰۰۰ تن فولاد و آهن

مدیر فنی مجموعه گلسا گفت: در این مجتمع بیش از ۶۰۰۰ تن انواع مقاطع فولادی و آهنی استفاده شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس نقشه های فنی، ۴۵۰۰ تن آهن صرف اجرای استراکچر فلزی اصلی شد و بیش از ۱۵۰۰ تن نیز در سایر بخش ها مورد استفاده قرار گرفت.

مدیر فنی مجموعه گلسا همچنین با اشاره به حجم عظیم بتن ریزی اظهار داشت: در مرحله نیلینگ، استحکام بخشی و فونداسیون و هم چنین در مراحل اجرای دیوارهای حائل، بیش از ۱۴۰۰۰ متر مکعب عملیات بتن ریزی انجام شد که در نوع خود قابل توجه است.

وی تأکید کرد همه مباحث علمی ساختمان و استانداردهای روز در این مجموعه رعایت شده است و با جرأت می توان گفت یکی از پروژه های کم نظیر شهری در منطقه ۷ می باشد که در آینده ای نزدیک  و با افتتاح رسمی به برند برتر منطقه تبدیل خواهد شد.